Crossroads

Crossroads

CrossRoads er et specialiseret forløb til gruppeterapi for varetægtsarrestanter. Manualen tager udgangspunkt i den helt særlige kombination mellem dét at have et misbrug og samtidig være frihedsberøvet under en varetægtsperiode, hvor bekymringer, stress og uvished om...