Kragskovhede Fængsel Aalborg Arrest Nykøbing Mors Arrest Hobro Arrest Holstebro Arrest Viborg Arrest Randers Arrest Ringkøbing Arrest Herning Arrest Sillkeborg Arrest Aarhus Arrest Nr. Snede Fængsel Enner Mark Fængsel Odense Arrest Svendborg Arrest Assens Arrest Møgelkær Fængsel Frederikshavn Arrest Sdr. Omme Fængsel Lyng Udslusningsfængsel

Kragskovhede Fængsel

Sindalvej 81
9981 Jerup

Kragskovhede Fængsel er et åbent fængsel med 161 åbne pladser. Derudover er der et lukket afsnit med 50 pladser. De indsatte er mandlige fængselsdømte fra hele landet, men de fleste kommer fra Nord- og Midtjylland. Der sker mellem 850 og 900 indsættelser om året.

Fængslet ligger i et naturområde mellem Frederikshavn og Skagen. Fængslets medarbejdere har mange forskellige fagligheder: Fængselsbetjente, håndværkere, socialrådgivere, lærere, sygeplejersker m.v.

Der er mulighed for ambulant behandling mod misbrugsproblemer. I åbent afsnit er der desuden mulighed for døgnbehandling mod forskellige former for misbrug.

Behandlingen er finansieret af satspuljemidler og leveres af den private behandlingsinstitution Hjulsøgård Fonden.

Kilde: DfK

Aalborg Arrest

Anders Borks Vej 3
9000 Aalborg

Aalborg Arrest har 60 pladser. Arresten er opført i 1919 og blev i 1943 udvidet af tyskerne til den størrelse, som den har i dag. Arresthuset modtager hovedsagelig varetægtsarrestanter og har ca. 600 indsættelser om året.

Indsatte i arresten kan beskæftige sig med montagearbejde og modtage skoleundervisning. Det er desuden muligt at få motivationsbehandling i forhold til misbrug af euforiserende stoffer og alkohol.

Kilde: DFK

Nykøbing Mors Arrest

Tinghusvej 2
7900 Nykøbing Mors

Nykøbing Mors Arrest har 13 pladser. Arresten bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter.

I Nykøbing Mors Arrest kan de indsatte udføre celle- og værkstedsarbejde. Der er desuden tilknyttet en skolelærer, som står for undervisningen i arresten. Det er også muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- og narkotikamisbrug.

Kilde: DFK

Hobro Arrest

Adelgade 75
9500 Hobro

Hobro Arrest er opført i 1920 og ligger i centrum af Hobro. Arresten har 27 pladser og huser hovedsagelig varetægtsarrestanter, men også indsatte med korte domme.

Der er tilknyttet en socialrådgiver, en misbrugsbehandler og en skolelærer til arresten.

De indsatte kan beskæftige sig med montagearbejde både på værksted og i cellerne. Arresthuset tilbyder VUC-undervisning og der er mulighed for misbrugsbehandling.

Kilde: DFK

Holstebro Arrest

Nørregade 25
7500 Holstebro

Holstebro Arrest har 14 pladser. Arresten bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter. Holstebros råd- og arresthus blev opført i 1847 og ligger i Holstebros bymidte.

I Holstebro Arrest kan man udføre celle- og værkstedsarbejde. Arresten har desuden en skolestue, hvor en fast tilknyttet skolelærer står for undervisningen. Det er også muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- eller narkotikamisbrug.

Kilde: DFK

Viborg Arrest

Sct. Nicolajgade 1
8800 Viborg

Viborg Arrest har 26 pladser og ligger i Viborg midtby. Arresten huser overvejende varetægtsarrestanter.
De indsatte i Viborg Arrest har mulighed for at arbejde og for at deltage i undervisning. Det er desuden muligt at modtage misbrugsbehandling, mens man opholder sig i arresten. Ud over et værksted og en skolestue har arresten også et kondirum.Kilde: DFK

Randers Arrest

Møllestræde 8
8900 Randers

Randers Arrest har 43 pladser. Randers Ting- og Arresthus blev indviet i 1862 og knejser over byen med sine takkede gavle i gammel gotisk stil.

Randers Arrest er et kategori 2 arresthus, hvilket betyder, at det har et særligt højt sikkerhedsniveau. Arresten modtager hovedsageligt varetægtsarrestanter, men har til tider også afsonere af fængselsdomme.

De indsatte kan arbejde på arrestens værksted eller på cellen. Der er desuden tilknyttet en folkeskolelære til arresten, som står for undervisning på folkeskoleniveau. Det er også muligt at modtage misbrugsbehandling i arresten.

Kilde: DFK

Ringkøbing Arrest

Danmarksgade 6
9900 Frederikshavn

Ringkøbing Arrest har 16 pladser. Arresten bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter.

Arresten blev bygget i 1918 og ligger i udkanten af byen tæt på Ringkøbing Fjord. Arresten deler bygning med lokalpolitiet i Ringkøbing.

I Ringkøbing Arrest kan man udføre celle- og værkstedsarbejde. Arresten tilbyder desuden skoleundervisning, ligesom det er muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- og narkotikamisbrug.

Kilde: DFK

Herning Arrest

Østergade 9
7400 Herning

Herning Arrest ligger i Herning midtby og har 17 pladser. Arresten huser overvejende varetægtsarrestanter.

Der er både mulighed for værkstedsarbejde, cellearbejde og undervisning. Arresten tilbyder desuden behandling mod misbrug. Arresten har et kondirum, som de indsatte kan benytte til træning.

Kilde: DFK

Sillkeborg Arrest

Christian VIII’s Vej 2 C 
8600 Silkeborg

Silkeborg Arrest har 20 pladser. Arresten blev opført omkring år 1919. Arresten har et gårdtursareal, et lille værksted og et multirum, der bl.a. bruges til fritid, skole og gudstjeneste.

De indsatte kan primært beskæftige sig med cellearbejde i arresten. Der tilbydes undervisning hver mandag og mulighed for misbrugsbehandling to gange om ugen – både individuel behandling og gruppeterapi. Arresten samarbejder med Røde Kors’ besøgsvenner som et tilbud til indsatte med et lille personligt netværk.

Der serveres tre måltider om dagen i arresten. Maden leveres fra Sdr. Omme Fængsel. Det er muligt at handle via en lokal købmand en gang om ugen.

Kilde: DfK

Aarhus Arrest

Christiansgade 1
8000 Aarhus C

Aarhus Arrest har 66 pladser. Ting- og arresthuset er fra 1906 og ligger midt i Aarhus by.

Arresten huser primært varetægtsarrestanter, men til tider også afsonere i kortere perioder.

Indsatte har mulighed for at arbejde i arresten. De kan lave montage- og pakkearbejde på cellerne. Arresten producerer også trævarer på bestilling, for eksempel bord- og bænkesæt, på arrestens værksted, hvor der normalt kan være op til otte indsatte. De indsatte har desuden mulighed for at deltage i skoleundervisning på forskellige niveauer.

De indsatte bliver tilbudt forbehandling til misbrugsbehandling og samtale med en socialrådgiver. Arresten har en sygeplejerske ansat, og der er tilknyttet en læge, en psykiater og en præst.

De indsatte kan deltage i fritidsaktiviteter og benytte arrestens bibliotek.

Kilde: DFK

Nr. Snede Fængsel

Vejlevej 45 
8766 Nr. Snede

Nørre Snede Fængsel består af et åbent afsnit med 75 pladser og et lukket afsnit med 85 pladser. Derudover er der en særlig afdeling med 15 straf- og isolationspladser. Fængslet beskæftiger cirka 140 medarbejdere.

Kilde: DfK

Enner Mark Fængsel

Frodesdalsvej 3 
8700 Horsens

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler.

Fængslet består af fem uafhængige og fritliggende afsnit med plads til i alt 235 indsatte. Det er planlagt som en spredt, lav bebyggelse, hvor præget af institution nedtones.

Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte opdeles i mindre grupper. Samtidig er sikkerheden høj med en 6 meter høj og 1400 meter lang ringmur omkring fængslet og 300 overvågningskameraer.

Enner Mark erstattede det gamle Horsens Statsfængsel.

Kilde: DfK

Odense Arrest

Tinghusgade 2 
5000 Odense C

Odense Arrest har 69 pladser og er placeret centralt i Odense bag byens gamle domhus. Den gamle del af arresten er opført i 1861.
Arresten huser primært varetægtsarrestanter, som beskæftiges på arrestens værksted eller på egen celle. De indsatte tilbydes også skoleundervisning og forbehandling til misbrugsbehandling.
Kilde: DfK

Svendborg Arrest

Tinghusgade 41
5700 Svendborg

Svendborg Arrest er et lille arresthus med 22 pladser. Arresthuset blev bygget i 1880 og ligger centralt i Svendborg sammen med det tidligere domhus.

De fleste indsatte i arresten er varetægtsarrestanter. De indsatte kan beskæftige sig med cellearbejde, men der er også et lille værksted, hvor der er plads til fire indsatte. De indsatte kan desuden modtage undervisning primært i dansk og matematik. Der bliver tilbudt motivationsbehandling (misbrugsbehandling), og i arrestens kælder er der mulighed for at dyrke motion på enten romaskine eller løbebånd.

Ud over det uniformeret personale er der tilknyttet en socialrådgiver, en skolelærer og eksterne misbrugsbehandlere, som alle kommer på ugentlig basis i arresten. Svendborg Arrest har også tilknyttet en sygeplejerske og en læge.

Kilde: DfK

 

Assens Arrest

Toftevej 29
5610 Assens

Assens Arrest har 27 pladser og bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter.

Assens Arrest blev opført i 1969 og ligger i forlængelse af den tidligere tingbygning samt tidligere politistation nær Assens havn.

Ud over cellerne er der blandt andet indrettet en skolestue, et kondirum og gårdtursarealer. Desuden er der 3 arbejdsrum i arrestens kælder hvor der kan udføres værkstedsarbejde.
I arresten er der en skolestue med en skolelærer fast tilknyttet.
Det er også muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- eller narkotikamisbrug.

Kilde: DfK

Møgelkær Fængsel

Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde

Møgelkær Fængsel består af et åbent afsnit med 66 pladser.

Kilde: DfK

Frederikshavn Arrest

Danmarksgade 6 
9900 Frederikshavn

Frederikshavn arrest har plads til 28 indsatte. Arresten blev bygget i 1846 og er den ældste igangværende arrest i Danmark.

Arresten huser hovedsagelig varetægtsarrestanter fra Nordjyllands politi, men modtager også indsatte fra andre politikredse og indsatte med domme på op til seks måneder.

Arresten har fire værksteder med mulighed for beskæftigelse. De indsatte kan blandt andet udføre forskellige former for montagearbejde både på værksteder og på deres celler. Der er tilbydes også undervisning og misbrugsbehandling i arresten.

Arresten har multirum, hvor indsatte kan deltage i gudstjeneste og andre arrangementer.

Arresten er handicapvenlig.

Kilde: DfK

Sdr. Omme Fængsel

Holdgaardsvej 142
7260 Sdr. Omme

Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel med plads til 222 indsatte, fordelt på fællesskabsafdelinger, en uddannelsesafdeling, to behandlingsafdelinger samt en halvåben afdeling.

Fængslets areal er på ca. 964 ha. Der er 465 ha er under plov og ca. 350 ha plantage, resten er hede, overdrev og læhegn. Den samlede bygningsmasse udgør 38.000 under tag.

Sdr. Omme Fængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Lyng Udslusningsfængsel

Timlundvej 44A
7270 Stakroge

På Lyng Udslusningsfængsel bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Der er 36 pladser i alt. Der tilbydes efterbehandling til afsonere, som kommer fra behandlingsafdelinger. Udslusningsfængslet har desuden et tæt samarbejde med misbrugscentre, regionspsykiatri, kommuner, Den Sociale Retshjælp og mange andre eksterne samarbejdspartnere.

Opholdet på kriminalforsorgens udslusningsfængsler er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle udslusningsfængsler modtager såvel kvinder som mænd, og på nogle kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på et udslusningsfængsel, hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Lyng Udslusningsfængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.