Kvalitetssikring af vores behandling i fængsler og arresthuse (Skal ind som en underside til vores behandling i fængsler … KNAP) For at sikre en ensartet evidensbaseret kvalitetssikring har vi udgivet en række bøger der hver i sær har fokos på konkrete ydelser