Crossroads

Crossroads

CrossRoads er et specialiseret forløb til gruppeterapi for varetægtsarrestanter. Manualen tager udgangspunkt i den helt særlige kombination mellem dét at have et misbrug og samtidig være frihedsberøvet under en varetægtsperiode, hvor bekymringer, stress og uvished om...
Compass

Compass

Compass er udviklet til ambulant behandling i fængsler med et mål om, at deltagere opnår motivation, indsigt og forståelse til at skabe et mere tilfredsstillende og hensigtsmæssigt liv, hvad end der er tale om stoffrihed, reduktion i skadelig livsførelse og/eller et...
Change

Change

Change har fokus på, at den indsatte skal afgiftes og på samme tid introduceres til at være i døgnbehandling. Manualens temaer tager udgangspunkt i både misbrug, sociale færdigheder og kriminalitet, men i en mindre intensiv form end i det videre døgnbehandlingsforløb...
Crimeset

Crimeset

Udover Complete arbejder vi i døgnbehandlingen ud fra kriminalitetsprogrammet CrimeSet, der har fokus på ændring af kriminelle tankemønstre og livsstil. Kriminalitetsprogrammet er et svensk udviklet program, som er designet til voksne, der har kriminalitet som...